• HØSTMØRKE

    HØSTMØRKE

Romanen

Dette nettstedet er tilegnet romanen «Høstmørke» av Jean-Louis Adorsen. «Høstmørke» er et forsøk på en annerledes spenningsroman – så vel i form som innhold. Etter noen måneders research ble den påbegynt tidlig i 2014. Planlagt utgivelse sommeren 2017.

Hedmark

Copyright 2016 Jean-Louis