Avisen

SØKELYSET
er den eneste av hovedstadens papiraviser som har markert framgang. Mens konkurrentene stadig må nedbemanne og redusere både opplag og sidetall, går det den motsatte veien i Søkelyset. Framtida ser lys ut for de ansatte, med hyppige opplagsrekorder og nyansettelser.

Men høsten 2013 begynner noen å drepe journalistene.

Søkelysets lokaler i Tordenskiolds gate i Oslo

Personalinngangen