Avisen

SØKELYSET
er den eneste av hovedstadens papiraviser som har markert framgang. Mens konkurrentene stadig må nedbemanne og redusere både opplag og sidetall, går det den motsatte veien i Søkelyset. Framtida ser lys ut for de ansatte. Men høsten 2013 begynner plutselig noen å drepe journalistene.

Søkelyset

 

Copyright 2016 Jean-Louis